Anything else

to whom it may concern…

Archive for the ‘Architecture’ Category

The desert villa – aaah

with 2 comments

20120307-171411.jpg

Advertisements

Written by Papi

March 7, 2012 at 5:14 PM

Posted in Architecture

Outdoor Kitchen – WWOO

leave a comment »

20120307-170342.jpg

Written by Papi

March 7, 2012 at 5:03 PM

Posted in Architecture, Design

The Wave in Vejle

leave a comment »

Written by Papi

September 23, 2010 at 4:52 AM

Posted in Architecture, Urban

Стефано Боери

with one comment

Боери за София: “Забравете този постмодернизъм, завладял града ви. Тези ужасни остъклени фасади с тежък постмодерен декор нямат никаква връзка с историята и наследството ви. Запазете и трансформирайте сградите от комунистическата епоха като всички други. Не опитвайте да отричате и заличавате историята на града. Градът има нужда да се променя, без да трие миналото си. Иначе ще бъде населен с духове. В центъра вече витае духът на мавзолея…”

from capital light

+ Interview (DarikNews)

photos: stefanoboeriarchitetti

Written by Papi

September 22, 2010 at 7:19 AM

Posted in Architecture, Quotes, Urban

%d bloggers like this: